Ekonomi

Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,17 idi.

Türkiye’de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün 2022 yılında düşüş eğilimi göstererek 3,17 kişiye gerilediği gözlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Yılı Aile Verilerini İstatistiklerle Paylaştı. Buna göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2008’de 4 kişi olan Türkiye’deki ortalama hane halkı büyüklüğü azalma eğilimi gösterdi. 2022 yılında ise 3,17 kişiye gerilemiştir.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il ise Şırnak oldu.

2022 yılında Türkiye’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,91 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 4,81 kişi ile Şanlıurfa ve 4,67 kişi ile Batman izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,54 kişi ile Tunceli ve Çanakkale oldu. Bu illeri 2,57 kişi ile Giresun ve 2,61 kişi ile Balıkesir izledi.

Tek kişilik hanelerin oranı arttı

ADNKS sonuçlarına göre, 2014 yılında yüzde 13,9 olan tek kişilik hanehalklarının tek başına yaşama oranının, 2022 yılında yüzde 19,4’e yükseldiği görüldü.

Geniş aileye sahip hanelerin oranında düşüş yaşandı

Tek çekirdek aile olarak ifade edilen, sadece eş veya eş ve çocuklardan ya da tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hanehalkı oranı 2014’te yüzde 67,4’ten 2022’de yüzde 64,5’e geriledi. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan geniş aile olarak tanımlanan hanehalkı oranı 2014’te yüzde 16,7’den 2022’de yüzde 12,8’e geriledi.

Birden fazla kişiden oluşan ve çekirdek aile olmayan hanelerin oranı arttı

Aralarında eş, anne-çocuk ya da baba-çocuk ilişkisi olmayan bireyler dahil; Diğer bir deyişle, birden fazla kişiden oluşan çekirdek aile olmayan hanelerin oranında artış gözlenmiştir. Söz konusu hanelerin oranı 2014 yılında yüzde 2,1 iken 2022 yılında yüzde 3,3’e yükseldi.

Tek kişilik hane oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane oldu.

Hane tipleri illere göre incelendiğinde 2022 yılında tek kişilik hane oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 30,4 ile Gümüşhane olduğu görülüyor. Gümüşhane ilini yüzde 29,9 ile Tunceli ve yüzde 29 ile Giresun izledi. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il ise yüzde 11,1 ile Batman oldu. Bu ili yüzde 11,3 ile Diyarbakır ve yüzde 11,6 ile Şanlıurfa izledi.

Adıyaman, tek çekirdek aileden oluşan hane oranının en yüksek olduğu il oldu.

2022’de tek çekirdek aileden oluşan hane oranının en yüksek olduğu il yüzde 73 ile Adıyaman oldu. Adıyaman’ı yüzde 72,8 ile Gaziantep ve yüzde 72,5 ile Diyarbakır izledi. Tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranının en düşük olduğu il ise yüzde 52,9 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini yüzde 55,2 ile Yalova ve yüzde 55,4 ile Gümüşhane izledi.

Tek ebeveyn ve çocukları hanelerin yüzde 10,3’ünü oluşturuyor

2022’de Türkiye’deki toplam hanelerin yüzde 10,3’ü bekar ebeveynler ve çocuklardan oluşuyordu. Toplam hanelerin yüzde 2,3’ünün baba ve çocuklardan, yüzde 8’inin ise anne ve çocuklardan oluştuğu görüldü.

Bingöl, bekar ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane oranının en yüksek olduğu il oldu.

2022’de tek ebeveynli ve çocuklu hane oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,6 ile Bingöl oldu. Bu ili yüzde 12,4 ile Adana ve Elazığ illeri izledi. Oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 7,6 ile Ardahan, yüzde 7,9 ile Tokat ve yüzde 8 ile Yozgat oldu.

Toplam haneler içinde anne ve çocuklu hane oranının en yüksek olduğu iller yüzde 9,9 ile Bingöl, yüzde 9,7 ile Adana, yüzde 9,6 ile Elazığ, en düşük olduğu iller ise yüzde 5,2 ile Ardahan oldu. Yüzde 5,9 ile Yozgat ve Kars.

Öte yandan, baba ve çocuklu hanehalkının en yüksek olduğu iller yüzde 3,6 ile Kilis, yüzde 3,1 ile Iğdır ve Malatya olurken, en düşük olduğu iller ise yüzde 1,8 ve yüzde 1,9 ile Nevşehir oldu. Tokat ve Sinop.

Hakkari, geniş aile hanehalkı oranının en yüksek olduğu il oldu.

2022’de geniş aile hanehalkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,5 ile Hakkari oldu. Hakkari’yi yüzde 18,7 ile Batman, yüzde 17,3 ile Bartın ve Şırnak izledi. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 8,6 ile Eskişehir oldu. Eskişehir ilini %9,2 ile Çanakkale ve %9,3 ile Niğde izledi.

Toplam resmi nikahlar içinde son evliliklerinde akraba evliliği yapma oranı yüzde 8,3 oldu.

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında son evliliklerinde ilk kuzenleri ile akraba evliliği yapan 16 yaş ve üstü bireylerin toplam resmi evlilikler içindeki oranı yüzde 8,3 oldu. Akraba evliliği türlerine göre incelendiğinde, akraba evliliği yapanların yüzde 46,5’inin hala/amca çocukları ile, yüzde 27,2’sinin amca çocukları ile, yüzde 26,3’ünün ise akraba çocukları ile evli olduğu görüldü. teyzenin çocukları.

Akraba ile evlenenlerin en fazla olduğu il Mardin oldu.

Toplam resmi nikahlar içinde akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2022 yılında toplam evliler arasında son evliliğinde akraba evliliği olan 16 yaş ve üstü bireylerin oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,3 ile Mardin oldu. Bu ili yüzde 18,6 ile Şanlıurfa, yüzde 16,9 ile Siirt ve Diyarbakır izledi. Akraba evliliği yapanların oranının en düşük olduğu il ise yüzde 1,1 ile Edirne oldu. Bu ili yüzde 1,5 ile Kırklareli ve yüzde 2 ile Çanakkale izledi.

Akraba evliliği oranı 2022’de yüzde 3,9 oldu

Evlilik istatistikleri sonuçlarına göre 2010 yılında resmi evliliklerin yüzde 5,9’unun akraba evliliği olduğu, sonraki yıllarda bu oranın hep düşerek 2017’de yüzde 4,4’e, 2022’de ise yüzde 3,9’a düştüğü görüldü.

Akraba evliliği oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 18,4 ile Şanlıurfa oldu.

Akraba evliliği oranı illere göre incelendiğinde 2022 yılında akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 18,4 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili yüzde 13,7 ile Mardin ve yüzde 12,9 ile Muş izledi. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 0,7 ile Burdur, Edirne ve Bolu oldu. Bu illeri yüzde 0,8 ile Balıkesir, Düzce ve Karabük izledi.

Bireylerin doyum kaynağı aileleriydi

Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2022 sonuçlarına göre, memnuniyet kaynağı olan bireyler incelendiğinde en çok ailesinin memnun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 67,6, bunu yüzde 16,3 ile çocuklar, 4,8 ile kendileri izliyor. yüzde 3,9 ile eşler. Bunu yüzde 3,8 ile anne baba ve yüzde 1,9 ile torunlar izledi.

Babası ölen çocuk sayısı 266 bin 532 oldu

ADNKS sonuçlarına göre toplam 22 milyon 578 çocuktan annesi ve babası vefat eden çocuk sayısının 4 bin 219, babası vefat eden 266 bin 532, annesi vefat eden 81 bin 420 çocuk olduğu görüldü. 2022’de Türkiye’de bin 378 çocuk.

Cinsiyete göre incelendiğinde annesi ve babasını kaybeden erkek çocuk sayısı 2.200, kız çocuğu sayısı 2.19, babasını kaybeden erkek çocuk sayısı 136.436, kız çocuğu sayısı 130.96, erkek çocuk sayısı ise 130.96’dır. annesi ölen erkek çocuk sayısı 41.404’tür. Kızların sayısının ise 40 bin 16 olduğu görüldü.

Son bir yılda 180 bin 592 çocuk boşanma olaylarından etkilendi

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2022 yılında 180 bin 954 çift boşandı ve 180 bin 592 çocuğa velayet verildi. Boşanma davaları sonucunda çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görülmüştür. 2022’de çocukların velayeti yüzde 75,7 anneye, yüzde 24,3 babaya verildi.

Taşınabilir bilgisayara sahip hanelerin oranı ise yüzde 46,6 oldu.

Hanehalkı bilgi teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, 2004 yılında evden internete erişim sağlayan hanelerin oranı yüzde 7 iken, 2022 yılında bu oran yüzde 94,1’e yükseldi. hanelerde dizüstü bilgisayar, tablet ve netbook gibi bilgisayarların oranı yüzde 0,9’dan yüzde 46,6’ya, cep telefonu/akıllı telefona sahip olma oranı ise yüzde 53,7’den yüzde 99,2’ye yükseldi.

Geniş ailelerin yüzde 28,9’u yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirinin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk oranı, 2022 yılsonuna göre yüzde 21,6 oldu.

Hane tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde, tek kişilik hanelerde yüzde 10,9, tek kişilik çekirdek aileden oluşan hanelerde yüzde 21, geniş aileden oluşan hanelerde yüzde 28,9, birden fazla kişiden oluşan hanelerde yüzde 15 olduğu görülmektedir. çekirdek aileye sahip olmayan kişilerden 5 tanesinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı görülmüştür.

Müstakil bir evde yaşayanların oranı ise yüzde 56,7 oldu.

Gelir ve yaşam koşulları araştırmasının sonuçlarına göre 2022 yılında evin mülkiyet durumu incelendiğinde bireylerin yaşadığı evin kendilerine ait olduğu, yüzde 27,2’sinin ise kiracı olduğu görülüyor. Lojmanda oturanların oranı yüzde 1,1 olurken, kendi evinde oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı yüzde 15,1 oldu.

Evin yalıtımından dolayı ısınamamak en yaygın barınma ve çevre sorunuydu.

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında bireylerin yüzde 33,61’i evlerinde yalıtım nedeniyle ısınma sorunu yaşarken, yüzde 33,57’sinin çatısı akıyor, duvarları rutubetli, pencere pervazı vb. yüzde 21,72’sinin hava kirliliği, çevre kirliliği ya da trafik ya da sanayiden kaynaklanan diğer çevre sorunları yaşadığı görüldü. – İSTANBUL

habergungoren.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler